Alle bestellingen van 15.12.2023 - 17.12.2023!

Win bij elke bestelling een iPhone 15!

Haast je!

Win bij elke bestelling een iPhone 15!

Alle bestellingen van 15.12.2023 om 00:00 uur tot 17.12.2023 om 23:59 uur doen automatisch mee aan een loterij en maken kans op een iPhone 15, een premium hoesje, een snellader en een glasfilm aangeboden door QwertyKey en itool. ro!

Campagnereglement 'Win met QwertyKey'

1. **Organisator en prestatieperiode**

* Organisator: QwertyKey S.R.L., bedrijf geregistreerd in Roemenië.
* Periode: De campagne loopt van 15 december 2023, 00:00 uur, tot en met 17 december 2023, 23:59 uur.

2. **Campagnebeschrijving**

* Doel: Het promoten van QwertyKey-services door klanten aan te moedigen bestellingen binnen de opgegeven periode te plaatsen.
* Deelname: Alle bestellingen die tijdens de aangegeven periode op de QwertyKey-website worden geplaatst, komen automatisch in aanmerking voor de prijstrekking.

3. **Toelatingsvoorwaarden en deelnamevoorwaarden**

*Deelnemers: De campagne staat open voor alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Roemenië, met een minimumleeftijd van 18 jaar bij aanvang van de campagne.
* Uitsluitingen: medewerkers van QwertyKey en hun familieleden in de eerste graad zijn uitgesloten van deelname.

4. **Campagnemechanisme en registratie**

* Deelname: Elke geldige bestelling die tijdens de campagneperiode op de QwertyKey-website wordt geplaatst, vormt een automatische deelname aan de loterij.
* Tekenmethode: De tekeningen worden uitgevoerd via een geautomatiseerd willekeurig selectiesysteem.

5. **Beschrijving en waarde van prijzen**

* Prijzen: Het prijzenpakket bevat een iPhone 15, een premium hoesje van itool.ro, een glazen hoesje en een snellader.

* Prijsvoorwaarden: Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in contant geld of andere goederen.

6. **Prijsaankondiging en claimprocedure**

* Kennisgeving van de winnaar: Er wordt binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum per e-mail of telefoon contact met de winnaar opgenomen.
* Claim: de winnaar moet binnen 2 dagen reageren om de prijs te claimen en documenten overleggen om te bevestigen dat hij in aanmerking komt. Als er geen contact met hem kan worden opgenomen, wordt de winnaar opnieuw getrokken.

7. **Fiscale en wettelijke verplichtingen**

* Belastingen: De organisator draagt ​​alle vergoedingen of belastingen die verschuldigd zijn volgens de Roemeense wetgeving die van toepassing is op de winsten uit de wedstrijden.

8. **Bescherming van persoonlijke gegevens**

* Gegevensverwerking: De Organisator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren en deze uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de campagne.
* Deelnemersrechten: Deelnemers hebben recht op toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens en andere rechten gespecificeerd in de AVG.

9. **Geschillen en geschillenbeslechting**

* Schikking: Eventuele geschillen tussen de Organisator en de deelnemers zullen minnelijk worden beslecht of, indien dit niet mogelijk is, via de bevoegde rechtbanken in Roemenië.

10. **Slotbepalingen**

* Wijzigingen: De organisator behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de campagne te wijzigen of de ontwikkeling ervan te onderbreken, met voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

11. **Aanvullende bepalingen**

* Trekkingsdatum: de prijstrekkingen vinden plaats op 29 december 2023.