Privacybeleid

I. Algemene informatie

De privacy van uw persoonlijke gegevens is een van de belangrijkste zorgen van Qwerty Key S.R.L. als gegevensbeheerder.
Dit document is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, in het kader van het gebruik van de website www.qwertykey.ro. (de site")

 II. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

II.1. Als u klant bent van de Site, kan Qwerty Key S.R.L. zal uw persoonlijke gegevens verwerken, zoals voor- en achternaam, telefoon, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, gegevens met betrekking tot hoe u de site gebruikt, bijvoorbeeld uw gedrag/voorkeuren/gewoonten binnen Qwerty Key S.R.L., evenals alle andere categorieën gegevens die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het aanmaken van een gebruikersaccount, in het kader van het plaatsen van een bestelling via de site of op enige andere wijze voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Als u uw Facebook- of Google-account gebruikt om uw gebruikersaccount op de Site aan te maken, zal Qwerty Key S.R.L. verwerkt de volgende openbare profielgegevens die door de betreffende applicaties worden weergegeven: gebruikersnaam, e-mailadres.

Als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount alleen aan te maken voordat u de bestelling voltooit van een product dat beschikbaar is op de Site, wordt uw e-mailadres gevraagd en wordt er automatisch een account aangemaakt. Als u de bestelling niet afrondt, worden het e-mailadres en andere verstrekte gegevens niet door Qwerty Key S.R.L. opgeslagen en wordt het aangemaakte account automatisch verwijderd.

II.2. Als u een bezoeker van de Site bent, kan Qwerty Key S.R.L. verwerkt uw persoonsgegevens die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het gebruik van de Site, zoals de gegevens die u verstrekt in de rubriek contact/vragen/klachten, voor zover u op deze manier contact met ons opneemt.

III. Doeleinden en gronden van verwerking

III.1. Als u klant bent van de Site, kan Qwerty Key S.R.L. verwerkt uw persoonsgegevens als volgt:

 • voor het uitvoeren van de contractuele relatie tussen u en Qwerty Key S.R.L., respectievelijk voor het overnemen, valideren, verzenden en factureren van de bestelling die op de Site is geplaatst, het informeren van u over de status van de bestelling, het organiseren van de retourzending van bestelde producten, enz.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op de overeenkomst die tussen u en ons is gesloten Qwerty Key S.R.L., gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van dit contract. De weigering om gegevens te verstrekken kan tot gevolg hebben dat de contractuele relatie tussen u en u niet meer kan worden uitgevoerd Qwerty Key S.R.L..

 • voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen die op Qwerty Key SRL rusten in de context van de diensten die via de Site worden aangeboden, inclusief verplichtingen op fiscaal gebied, evenals op het gebied van archivering.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doel is noodzakelijk op grond van wettelijke verplichtingen. Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is noodzakelijk. De weigering om gegevens te verstrekken kan tot de onmogelijkheid leiden Qwerty Key S.R.L. om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en daarom niet in staat om u diensten aan te bieden via de Site.

 • voor marketingactiviteiten, respectievelijk voor de verzending, door middel van communicatiemiddelen op afstand (e-mail, sms) van commerciële communicatie met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door Qwerty Key S.R.L., via de Site.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op uw toestemming, als u ervoor kiest deze te verstrekken. 

U kunt uw toestemming geven voor de verwerking van gegevens voor dit doel door het juiste vakje aan te vinken op het moment dat u een account aanmaakt, of nadat u een account heeft aangemaakt, in het gedeelte Mijn accountgegevens. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke commerciële communicatie, kunt u de optie gebruiken aan het einde van elke e-mail/sms die commerciële communicatie bevat. Bovendien kunt u zich afmelden door naar het gedeelte Mijn accountgegevens te gaan.

Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. De weigering om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel zal voor u geen negatieve gevolgen hebben.

 • met het oog op het uitvoeren van verschillende analyses, rapporten over de werking van de site, het creëren van profielen van consumentenvoorkeuren, voornamelijk om de ervaring die op de site wordt aangeboden te verbeteren.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Qwerty Key S.R.L. om de klantervaring op de Site permanent te verbeteren. Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. Een weigering om gegevens voor dit doel te verstrekken heeft voor u geen negatieve gevolgen.

III.2. Als u een bezoeker van de Site bent, kan Qwerty Key S.R.L. verwerkt uw persoonsgegevens als volgt:

 • voor marketingactiviteiten, respectievelijk voor de verzending, door middel van communicatiemiddelen op afstand (e-mail, sms), van commerciële communicatie met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door Qwerty Key S.R.L., via de Site.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op uw toestemming, als u ervoor kiest deze te verstrekken.

U kunt uw toestemming geven voor de verwerking van gegevens voor dit doel door het juiste vakje in te vullen en aan te vinken in het formulier voor aanmelding op de nieuwsbrief die beschikbaar is op de Site. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke commerciële communicatie, kunt u de optie gebruiken aan het einde van elke e-mail/sms die commerciële communicatie bevat.

Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. De weigering om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel zal voor u geen negatieve gevolgen hebben.

 • om klachten en klachten op te lossen en om het verkeer te monitoren en uw ervaring op de Site te verbeteren.

Grondslag: De verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Qwerty Key S.R.L. om de goede werking van de Site te garanderen, evenals om de ervaring van bezoekers van de Site permanent te verbeteren, onder meer door het oplossen van verschillende opmerkingen, vragen of klachten.

Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. Een weigering om gegevens voor dit doel te verstrekken heeft voor u geen negatieve gevolgen.

IV. De duur waarvoor wij uw gegevens verwerken

Uit principe hanteert Qwerty Key S.R.L. zal uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken.

Als u klant bent, verwerken wij uw gegevens gedurende de gehele duur van de contractuele relatie en vervolgens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die onder de verantwoordelijkheid van Qwerty Key S.R.L vallen. (bijvoorbeeld in het geval van financiële boekhoudkundige bewijsstukken waarvoor de wettelijke bewaartermijn tien jaar bedraagt ​​vanaf het einde van het boekjaar waarin ze zijn opgesteld).

In het geval dat u een klant bent en gebruik maakt van de optie om uw gebruikersaccount te verwijderen, door op de knop Account verwijderen in het gedeelte Mijn accountgegevens te drukken, zal Qwerty Key S.R.L. zal deze actie interpreteren als uw optie om u af te melden voor het ontvangen van commerciële communicatie waarmee wij u op de hoogte houden van de producten en diensten die via de site worden aangeboden. Als u ervoor kiest uw gebruikersaccount te verwijderen, sturen wij u in dit verband niet langer dergelijke e-mails en/of sms-berichten. Wij willen u er echter op wijzen dat het verwijderen van uw account niet automatisch uw persoonlijke gegevens verwijdert. Als u wilt dat de verwerking van uw persoonsgegevens stopt of als u wilt dat de gegevens worden verwijderd, kunt u uw rechten uitoefenen zoals uiteengezet in punt VII hieronder. Als u om verwijdering van het account verzoekt, maar op dat account is er minstens één actieve bestelling, het verzoek om het account te verwijderen kan pas worden geregistreerd na de levering van de producten en het voltooien van de laatste actieve bestelling.

Als u uw toestemming voor gegevensverwerking voor marketingdoeleinden intrekt, zal Qwerty Key S.R.L. zal de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking door Qwerty Key S.R.L. op basis van de toestemming die u heeft gegeven voordat u deze introk.

V. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Om aan de verwerkingsdoeleinden te voldoen, heeft Qwerty Key S.R.L. kan uw gegevens bekendmaken aan partners, derde partijen of entiteiten die Qwerty Key S.R.L. bij het uitvoeren van de activiteit via de Site (bijvoorbeeld koeriersbedrijven, IT-dienstverleners) of aan de centrale/lokale overheidsinstanties, in de volgende opgesomde voorbeelden:

 • voor het beheer van de Site;
 • in de situaties waarin deze communicatie noodzakelijk zou zijn voor het toekennen van prijzen of andere faciliteiten aan de betrokken personen, verkregen als gevolg van hun deelname aan verschillende promotiecampagnes georganiseerd door Qwerty Key S.R.L. via de Site;
 • om de Site en de diensten die via deze site worden aangeboden te onderhouden, aan te passen en te verbeteren;
 • om data-analyse, testen en onderzoek uit te voeren, gebruiks- en activiteitstrends te monitoren, beveiligingsfuncties te ontwikkelen en gebruikers te authenticeren;
 • voor de overdracht van commerciële marketingcommunicatie, onder de voorwaarden en limieten voorzien door de wet;
 • wanneer de openbaarmaking van persoonsgegevens wettelijk is voorgeschreven, enz

VI. Overdracht van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt aan Qwerty Key S.R.L. ze kunnen buiten Roemenië worden overgedragen, maar alleen naar staten van de Europese Unie.

KOM JE. Jou rechten

Onder de voorwaarden voorzien door de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens geniet u als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht op informatie, respectievelijk het recht om details te ontvangen over de verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door Qwerty Key S.R.L., zoals beschreven in dit document;
 • het recht op toegang tot de gegevens, respectievelijk het recht om bevestiging te krijgen van Qwerty Key SRL over de verwerking van persoonsgegevens, evenals details over de verwerkingsactiviteiten zoals de manier waarop de gegevens worden verwerkt, het doel waarvoor de verwerking plaatsvindt gedaan, de ontvangers of categorieën van gegevensontvangers, enz.;
 • het recht op rectificatie, namelijk het recht om de correctie, zonder gerechtvaardigde vertraging, door Qwerty Key SRL te verkrijgen van onjuiste/ongerechtvaardigde persoonlijke gegevens, evenals de aanvulling van onvolledige gegevens; De correctie/aanvulling wordt aan iedere ontvanger aan wie de gegevens zijn verzonden medegedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.
 • het recht om gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen ("het recht om vergeten te worden"), als een van de volgende redenen van toepassing is:
  • ze zijn niet langer nodig om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
  • als de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis voor verwerking bestaat;
  • als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen zijn;
  • als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • als persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig het recht van de Unie of het interne recht waaronder de exploitant valt.

Het is mogelijk dat Qwerty Key S.R.L. naar aanleiding van het verzoek om gegevensverwijdering de gegevens verwijdert. om deze gegevens te anonimiseren (waardoor ze hun persoonlijke karakter ontnemen) en ze onder deze voorwaarden verder te verwerken voor statistische doeleinden;

 • het recht om de verwerking te beperken voor zover:
  • de persoon betwist de juistheid van de gegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren;
  • de verwerking is illegaal en de betrokkene maakt bezwaar tegen het verwijderen van persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • de exploitant heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar de betrokkene vraagt ​​ze voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht voor de rechter; of
  • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking (anders dan die voor direct marketing), voor het tijdsinterval waarin wordt gecontroleerd of de legitieme rechten van de exploitant prevaleren boven die van de betrokkene.
 • het recht op gegevensportabiliteit, namelijk (i) het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en in een gemakkelijk leesbaar formaat te ontvangen, evenals (ii) het recht om deze gegevens te laten doorgeven door Qwerty Key S.R.L. aan een andere gegevensbeheerder, voor zover aan de voorwaarden van de wet is voldaan;
 • het recht op verzet – met betrekking tot verwerkingsactiviteiten kan worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen zoals hieronder aangegeven;
  • op elk moment, om redenen die verband houden met de specifieke situatie waarin de betrokkene zich bevindt, dat de gegevens die hem betreffen, worden verwerkt op basis van het legitieme belang van Qwerty Key S.R.L. of op basis van het openbaar belang, behalve in gevallen waarin Qwerty Key S.R.L. kan aantonen dat zij legitieme en dwingende redenen heeft die de verwerking rechtvaardigen en die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen of dat het doel ervan is een recht voor de rechter vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging, dat de gegevens die op haar betrekking hebben, worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit, d.w.z. het recht om niet het onderwerp te zijn van een besluit dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten wordt genomen, inclusief het aanmaken van profielen, die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor de betrokkene of soortgelijke gevolgen hebben hem in belangrijke mate;
 • het recht om zich tot de Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de Verwerking van Persoonsgegevens of tot de bevoegde rechtbanken te wenden, voor zover u dat nodig acht.

Voor eventuele aanvullende vragen over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verwerkt en om uw hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het e-mailadres: contact@qwertykey.ro
Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe deze bestanden worden gebruikt, kunt u de volgende link bezoeken: qwertykey.ro