Alla beställningar från 15.12.2023 - 17.12.2023!

Vinn en iPhone 15 med valfri beställning!

Skynda dig!

Vinn en iPhone 15 med valfri beställning!

Alla beställningar från 15.12.2023 kl 00:00 till 17.12.2023 kl 23:59 deltar automatiskt i en utlottning om chansen att vinna en iPhone 15, ett premiumskal, en snabbladdare och en glasfilm som erbjuds av QwertyKey och itool. ro!

"Vinn med QwertyKey" kampanjbestämmelser

1. **Arrangör och prestationsperiod**

* Arrangör: QwertyKey S.R.L., företag registrerat i Rumänien.
* Period: Kampanjen pågår från 15 december 2023, 00:00, till 17 december 2023, 23:59.

2. **Kampanjbeskrivning**

* Syfte: Att marknadsföra QwertyKey-tjänster genom att uppmuntra kunder att lägga beställningar inom den angivna perioden.
* Inträde: Alla beställningar som görs på QwertyKeys webbplats under den angivna perioden är automatiskt berättigade till prisdragningen.

3. **Behörighet och villkor för deltagande**

* Deltagare: Kampanjen är öppen för alla fysiska personer bosatta i Rumänien, med en minimiålder på 18 år vid kampanjens start.
* Uteslutningar: QwertyKey-anställda och deras första gradens släktingar är uteslutna från deltagande.

4. **Kampanjmekanism och registrering**

* Inträde: Varje giltig beställning som görs på QwertyKey-webbplatsen under kampanjperioden utgör ett automatiskt inträde i lotteriet.
* Ritningsmetod: Ritningarna kommer att utföras genom ett automatiskt slumpmässigt urvalssystem.

5. **Beskrivning och värde av priser**

* Priser: I prispaketet ingår en iPhone 15, ett premiumfodral från itool.ro, ett glasfodral och en snabbladdare.

* Prisvillkor: Priserna kan inte överföras och kan inte omvandlas till kontanter eller andra varor.

6. **Prismeddelanden och anspråksförfarande**

* Meddelande om vinnare: Vinnaren kommer att kontaktas via e-post eller telefon inom 5 arbetsdagar från dragningsdatumet.
* Anspråk: Vinnaren måste svara inom 2 dagar för att göra anspråk på priset och tillhandahålla dokument för att bekräfta kvalificering. Om han inte kan kontaktas kommer vinnaren att dras igen.

7. **Skattemässiga och juridiska skyldigheter**

* Beskattning: Arrangören kommer att stå för eventuella avgifter eller skatter som ska betalas enligt den rumänska lagstiftningen som gäller för vinsterna från tävlingarna.

8. **Skydd av personuppgifter**

* Databehandling: Arrangören förbinder sig att respektera sekretessen för personuppgifter och att använda dem uteslutande i syfte att driva kampanjen.
* Deltagarrättigheter: Deltagare har rätt att få tillgång till, korrigera, radera data och andra rättigheter som anges i GDPR.

9. **Tvister och tvistlösning**

* Förlikning: Eventuella tvister mellan arrangören och deltagarna kommer att lösas i godo eller, om detta inte är möjligt, genom behörig domstol i Rumänien.

10. **Slutliga bestämmelser**

* Ändringar: Arrangören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för kampanjen eller att avbryta dess utveckling, med föregående meddelande till deltagarna.

11. **Ytterligare bestämmelser**

* Dragningsdatum: Vinstdragningar kommer att äga rum den 29 december 2023.